• Velkommen til

    Andelsforeningen Bolnuevo - Mazarron

Hej til alle jer der har vist interesse for vores næste andelsprojekt i Spanien.

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Andelsforeningen d. 5.5.2021 hos notaren i Mazarrón fik skøde på ejendommen.
Alle får nu adgang til reservation af andele.
De der var på vores venteliste, fik som lovet et vist forspring. 

Reserveringssystemet tilgås på: https://flexbillet.dk/andelshotellet/reservation

Omegnen:
Andelshotellernes næste projekt ligger i Murcia regionen i det sydlige Spanien.
Nærmere betegnet nær den charmerende havneby Puerto Mazarrón.
Murcia-regionen adskiller sig fra en del andre spanske regioner, ved at have undgået en række af ulemperme ved masseturismen.

Ejendommen ligger ca. 1 km fra stranden, og den er bygget på en sådan måde, at der fra alle 28 lejligheder er udsigt fra balkoner eller terrasser til havet, ja man kan høre havets brusen, når man sidder og nyder udsigten.

Hvis du går ind på https://andelshotellet.dk/c/hoteller/murcia, kan du vælge en etage og herefter gå ind på hver enkelt lejlighed og se 3D-billeder samt netop udsigten fra balkon eller terrasse på denne lejlighed. 

Ejendommen ligger som den sidste ejendom før bjergene begynder og med villakvarterer ned mod havet.
Mazarrón Kommune har mange kilometer god sandstrand og hele 31 forskellige badestrande.
Området har et særligt mikroklima grundet havstrømme, som giver en højere vintertemperatur her, end man skulle forvente.

Priser og booking
En andel koster 250.000 kr. og omkostningerne er på 8% = 20.000 kr.
De månedlige udgifter forventer vi bliver på 800 kr. pr. andel til forsikring, ejendomsskat, poolservice, internet, vært/værtinde, osv
Forbrugsudgiften til varme/kulde, rengøring og vask af sengetøj forventer vi bliver på ca. 400 kr. pr. uge man bruger en lejlighed.
Der vil være 6 andele tilknyttet hver lejlighed. Man ”hører til” i en lejlighed og får tildelt uger i to ugers blokke gennem året.
Man kan frigøre uger og bruge de frigjorte point til at booke andre lejligheder, der er blevet gjort ledige, eventuelt flere lejligheder i samme uge, hvis man vil have venner med.
Hver andel vil have 210 årlige bookingpoint i Andelshotellernes internationale bookingsystem, hvor man også vil kunne booke uger i Vingården i Italien for sine bookingpoint.

Sikkerhed:
På samme måde som i vores Andelsforeningen på den Italienske Vingård, indbetaler man, når tiden kommer til dette, andelssummen til en klientkonto hos dansk advokat.
Man er hermed sikret, at pengene først udbetales til projektmager, når:
Andelsforeningen har skøde på ejendommen. Dette blev opfyldt 05.05.2021.
Der henstår penge til at etablere de første 6 lejligheder, fælleslokale og opvarmet pool.

Reserveringsprocedure:
Mens vi venter på at underskrive købsaftalen og på de endelige papirer (vedtægter, tegningsaftale og projektaftale) fra advokaten, har vi besluttet, at I kan reservere en eller flere andele i den eller de lejligheder, I gerne vil. 

Reglerne er:
Man betaler 500 kr. + et lille gebyr for at reservere en andel.
Man får de 500 kr. pr. andel refunderet ved senere køb af en andel, men ellers ikke.
Der er 6 andele at reservere i hver af de 28 lejligheder.
Når vi når frem til, at der skal underskrives tegningsaftaler, kan det ske at nogle fortryder.
I så fald vil reserveringen af den pågældende andel i en lejlighed blive ophævet, og en email om den ledige position vil blive sendt ud til samtlige, der har reserveret en andel i en af lejlighederne.
Det vil her være først til mølle om at reservere denne ledige plads.
Man skal betale for reservering en gang til, men når man beder om at få frigivet sin første placering, vil man få det første reserveringsbeløb på 500 kr. tilbagebetalt.

Reserveringssystemet tilgås på: https://flexbillet.dk/andelshotellet/reservation

Når du kommer ind i systemet, vil du kunne booke en andel i en lejlighed, og du skal herefter opgive navn, adresse, telefonnummer, email-adresse og betale de 500 kr. + gebyr for reservationen.
Herefter har du reserveret en andel i en specifik lejlighed.

Når vi har papirerne klar til underskrift, vil du få tilsendt papirerne til din emailadresse med en 3-dages frist til at underskrive og maile tilbage.

Hvis vi ikke modtager papirerne indenfor fristen, vil din reservering blive ophævet og andelen i lejligheden vil blive tilbudt de øvrige, der har reserveret. Du må lave en ny reservation, hvis du alligevel på et senere tidspunkt vil sikre dig en andel.
Med underskriften på tegningsaftalen følger en 14 dages fortrydelsesfrist.
Det koster ikke noget at fortryde, men du vil selvfølgeligt miste din reservation, og den ledige position vil blive meldt ud til alle.

Hunde:
Vi er tit blevet opfordret til at give hundeejere mulighed for at tage deres hund med.
Vi åbner nu mulighed for at først lejlighed 217 og muligvis også 219 er åbne for, at man som andelshaver kan have hund med.
Hunden må dog ikke komme på fællesområder, ind i hovedbygningen, ind i andre lejligheder eller omkring poolen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om at udelukke en andelshavers hund fra at komme på ejendommen, hvis den er til gene for de øvrige andelshavere ved støjende eller anden uhensigtsmæssig adfærd. 


Ibrugtagning:
Ejendomme vil blive sat istand løbende, samtidig med at den tages i brug.
6 lejligheder i Hovedbygningen (formodentligt 103-108) vil være de første, der sættes i stand, sammen med et fælleslokale med køkken og poolen med opvarmning. Dette er man som andelsforening og som andelshaver som minimum garanteret sammen med selvfølgelig skødet på ejendommen.
Derefter fortsætter renoveringen, således at Hovedbygningen som det første vil blive færdiggjort. Herefter kommer blokkene. Rækkefølgen her forventes at blive fra syd mod nord, for at håndværkerne kan være til så lidt gene som muligt.
Vi vil arbejde på, at de første lejligheder og poolen kan ibruggatges i starten af 2022.
Man deles således om benyttelsen af lejlighederne indtil det endelige antal er nået.

Mvh

Stig Jørgensen
Projektmager
2016 1217

og

Susanne Kam Kristensen
Salgsansvarlig
6179 4276

Andelshotellerne ApS

 

© Bolnuevo Mazarron. All rights reserved.